English | German

     Початок / Загальні положення / Головні завдання гімназії:    
 

ГОЛОВНІ ЗАВДАННЯ ГІМНАЗІЇ:

 • відроджуючи кращі освітянські традиції, створити оптимальні можливості для отримання загальної середньої освіти на основі вільного вибору програм іпредметів;
 • постійне підвищення рівня свідомості та світосприйняття в дітей до глибокого (системного) розуміння багаторівневого зв'язку й узгодженості всіх аспектів, сторін іваріантів буття, життєвих цінностей на різних зрізах духовного, розумового й культурного розвитку людини;
 • формування освіченої, творчої, національно - свїдомої особистості, становлення її морального та фізичного здоров'я, що грунтується на національному світогляді, розвиток у неї критично-креативних здібностей "людини відповідальної";
 • переважання розвивальних цілей навчання над інформаційно -пізнавальними (стимулювання процесів розвитку і саморозвитку особистості, збагачення її ментального досвіду знаннями, нормами і цінностями).

ОСНОВНІ ВИХОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ГІМНАЗІЇ:

 • повернення до духовності шляхом утвердження ідеалів, які грунтуються на пріоритетах особистості як найбільшої суспільної цінності;
 • повернення до національних джерел для духовного єднання гімназистів, підпорядкованого національним традиціям та ідеям;
 • повернення до дитини як Божого творіння, для якісного формування "волі до життя", формування власного "Я";
 • повернення до сім'і, до родини як основи украінського суспільного життя для співпраці при формуванні віри дитини у свої сили, духовної незламності, глибокого патріотизму.

ПРОФЕСІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ РОБОТИ ВИКЛАДАЧЕМ ГІМНАЗІЇ:

 • педагогічні: знати теорію навчання й виховання та вміти керувати навчально- пізнавальною діяльністю учнів, володіти педагогічною технікою та сучасними технологіями навчання ;
 • фахові: знати предмет, який викладається, вміти інтегрувати його у предмети споріднених галузей знань;
 • спеціальні: піклуватися про фізичне та психічне здоров'я учнів, утверджувати та пропагувати знання з питань здорового способу життя.

ЗАПОВІДІ ВИКЛАДАЧА:

 • вірити в себе;
 • знати (надіятися на) педагогічну науку;
 • любити дитину.

* Зокрема, станом на 1 березня 2001р. до роботи в Гімназії залучено на контрактній основі 29 викладачів, серед яких висококваліфіковані вчителі шкіл, викладачі вузів, фахівці з різних галузей, зокрема 4 кандидати наук, 7 мають звання "Вчитель - методист", 8 - "Старший Вчитель". Середній вік викладачів - 43 роки. Майже 50% з них мають педагогічний стаж від 10-20 років, 100% - мають вищу освіту, третина викладачів - чоловіки.*

   

 Розділи сайту

 Новини
 Загальні положення
     • Головні завдання гімназії
     • Структура гімназії
     • Навчальний процес
 Викладачі
 Аспекти гімназійного життя
     • Актуальні події
     • Хроніка подій
     • Мандрівки
     • Артгалерея
 Початкова школа "Альфа"
     • Слово вчителя
 Наші партнери
 Проекти
     • Від магдебурзького права до євроінтеграції
     • Вода для кожного
     • Мир для Європи - Європа для миру
     • Великий Волзький річковий шлях
     • міжнародна модель UNESCO в Аргентині

 Смуга новин

Тіпа нема шо відображати


Новини | Загальні положення | Викладачі | Аспекти гімназійного життя | Початкова школа "Альфа" | Карта сайту | Контакти | Наші партнери | Проекти©Львівська українська приватна гімназія.
Всі права застережені. 2002-2005