Про гімназію

Можливо дати текст додатковий.

Наша місія

  • гуманістична спрямованість на розвиток особистості учнів
  • особистісно-зорієнтоване навчання дитини, розкриття її навчального та творчого потенціалу,
  • найповніший розвиток природніх задатків й талантів учасників освітнього процесу.

Наша візія

  • створення освітнього середовища, яке забезпечить цілісний розвиток дитини, її духовно-ціннісну орієнтацію, морально-етичні чесноти,
  • розвиток впевненості дитини у власних силах та її готовності до самоосвіти, виявлення та розкриття закладених в ній здібностей
  • вироблення в дитини свідомого позитивного ставлення до світу і самого себе,
  • вміння ставити перед собою цілі та знаходити шляхи для їх досягнення;

Цінності Гімназії

Дитиноцентризм

i

Емпатія

v

Проактивність

Важливість діалогу та взаєморозуміння

Усвідомлена дисципліна

Прагнення знань та пізнання

Рефлексивність

i

Креативність та комунікативність

v

Вірність своєму слову й ідеалам

Структура Гімназії та правила прийому учнів

Набір відбувається на основі загального конкурсу щорічно у травні-червні (передбачає співбесіду та написання тестових завдань з української мови та математики за програмою відповідного класу)

«Початкова школа»

Структурний підрозділ І ступеня. Чотири роки.

«Базова середня освіта»

Cтруктурний підрозділ ІІ ступеня. П’ять років.

«Профільна середня освіта»

Cтруктурний підрозділ ІІІ ступеня. Два (три) роки.

Структура навчального року

Навчальний рік

триває з 01 вересня поточного року
до 30 червня наступного року

Навчальні заняття

організовуються за семестровою системою

I семестр

09 вересня – 29 грудня поточного року

ІІ семестр

18 січня – 31 травня наступного року

Перший урок

Щоденно розпочинається о 9:00

Останній урок

у кожному класі закінчується відповідно до розкладу

Тривалість уроків становить

у 1-х класах – 35 хвилин,
у 2-4-х класах – 40 хвилин,
у 5-11(12)-х класах – 45 хвилин

Електронний щоденник

Для взаємодії всіх учасників освітнього процесу впроваджено
електронний щоденник, за допомогою якого батьки мають змогу
щоденно дізнаватися про успіхи чи труднощі своїх дітей

Форми навчання

онлайн навчання (дистанційне) та офлайн (очне)

Опікун класу

за кожним учнівським колективом (класом) закріплено опікуна
класу, який допомагає гімназисту знайти і розвинути власні таланти та
нахили, визначити та розкрити його потенціал, заприятелювати з
ровесниками, знайти порозуміння з вчителями.

Харчування

Збалансоване дитяче харчування забезпечує сертифікована
кейтерингова компанія